Tilbage på kontoret og tilbage i larmen?

Lydisolering støjdæmpning

Som et resultat af globale megatrends i form af digitalisering og nye måder at arbejde på, bliver netværkssamarbejds-områder modellen for fremtidens agile arbejdsverden. Det er her rumakustik bliver rigtigt vigtigt. Lad os tale lidt om hvad der ligger bag begrebet rumakustik, og hvorfor det er så vigtigt i det moderne arbejdsliv.

Hvad er rumakustik?

Rumakustik beskriver effekten af ​​et rums strukturelle forhold på de lydbegivenheder, der finder sted der, altså tale, tastning og lyd af bevægelse. Målet med rumakustik er at optimere rummet akustisk til dets anvendelse. Fokus er for det meste på at sikre perfekt taleforståelighed, men også den nødvendige begrænsning af efterklangstiden.

Målet med rumakustik er at designe rummet på en sådan måde, at det opfylder kravene til den tilsigtede anvendelse

HVORFOR ER KORREKT RUMAKUSTIK VIGTIG?

Åbne, kommunikative rumkoncepter er en løsning som hjælper til bedre samarbejde. Flere og flere virksomheder forsøger at opnå det, med kontorer med flere personer eller åbne arbejdsområder. Imidlertid lider mange medarbejdere i store kontorlokaler meget mere af støjforureningen end i små kontorer. Højrøstede samtaler mellem kolleger, telefoniske ringetoner, tastning på tastaturet – disse lyde er irriterende og skaber stress. Det reducerer koncentrationen, afbryder arbejdet og kan i yderste konsekvens være sundhedsskadeligt.

De negative konsekvenser af kontorstøj for medarbejderne, inkluderer frem for alt en reduktion i trivsel, nedsat motivation og en reduktion i arbejdsindsatsen. Her spiller den akustiske planlægning af kontorernes indretning en vigtig rolle. I dag er god akustik mere end bare et nice to have – det fremmer medarbejdernes trivsel og yder således et væsentligt bidrag til din virksomheds præstationer.

Ingen kommentarer til

Tilbage på kontoret og tilbage i larmen?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *